Lettergrootte
  • A
  • A
  • A

Bronnen

Koch 1988

A. Koch, Industrieel ontwerper W.H. Gispen (1890-1981), een modern eclecticus, Rotterdam 1988

Deze monografie over de sierkunstenaar en industrieel ontwerper Willem Gispen voorziet in het gebrek aan een gedocumenteerd overzicht van zijn omvangrijke oeuvre. De belangstelling voor het stalen buismeubel en de herwaardering van het functionalisme uit de jaren twintig en dertig begon in de tweede helft van de jaren zestig, maar het kunsthistorisch onderzoek naar Gispen, die algemeen vereenzelvigd wordt met stalen stoelen, zet pas een klein decennium later in.

In dit boek wordt Gispen in zijn ontwikkeling chronologisch gevolgd te midden van tijdgenoten en geestverwanten en tegen de achtergrond van het culturele leven. De belangrijkste bronnen voor dit onderzoek zijn de archieven van de firma Gispen+Staalmeubel te Culemborg en het eigen archief van de ontwerper te 's Gravenhage geweest. Zijn oeuvre kwam in wisselwerking met de ideeën van tijdgenoten tot stand. Hij hielp samen met andere ontwerpers en architecten mee aan het tot stand komen van een algemene stijl voor de eigen tijd, maar bleef ook geloven in de betekenis van de persoonlijke vorm.

(Afkomstig uit de Inleiding)

Koch 2005

Andre koch, W.H. Gispen Serieproducten 1923-1960, Uitgeverij De Hef publishers 2005

In deze gids zijn alle serieproducten voor het woon- en kantoorinterieur opgenomen die W.H. Gispen tussen 1923 en 1960 heeft ontworpen, zodat op een snelle manier is vast te stellen of men met een 'echte' gispen van doen heeft. De in drie delen opgesplitste determineergids is opgesplitst in: Lampen, Meubelen en Woonaccessoires. De producten zijn op alfabetische volgorde gerangschikt en in chronologische volgorde geplaatst naar publicatiedatum. De meeste producten zijn afgebeeld, zodat de gebruiker net als bij een geïllustreerde vogelgids het bedoelde product kan identificeren aan de hand van afbeeldingen.

(Afkomstig uit 'Praktisch gebruik van de gids' pg. 5 uit het boek).

Mual 1990

M. Mual en C. Godrie (samenst.)
Gispen Buismeubelen en verlichting 1920-1940
(Design gedokumenteerd deel 1) , Nijmegen 1990

De titel van dit boekje "Design gedokumenteerd' verwijst naar de doelstelling om vormgeving bijeen te brengen, te ordenen en inzichtelijk te maken. Het woord 'Design' is heden ten dage niet enkel een aanduiding maar ook een predikaat voor industrieel ontwerpen die een plaats hebben verworven binnen de geschiedenis van de vormgeving. Gispen International BV verheugt zich in het feit dat haar kantoormeubelen en verlichting uit de jaren '30 in deze reeks de spits afbijten.
De meest bekende ontwerpen met de nummers 412 en 414 en de Giso-lampen staan geordend afgebeeld. Maar ook vele minder bekende ontwerpen worden opgenomen en tonen de prominente plaats die Gispen-buismeubelen innamen en die thans een enorme herwaardering ondervinden.

(Afkomstig uit het Voorwoord)

Nai 1996

NAI onder redactie van Barbara Laan, Andre Koch
“Collectie Gispen, meubels, lampen en archivalia in het Nai 1916-1980"

"In 1996, het jaar dat de firma Gispen haar tachtigjarige bestaan viert, besteedt het NAi aandacht aan de collectie Gispen in de vorm van een tentoonstelling en een collectiecatalogus. Bij het bereiken van het hoogste punt van het nieuwe NAi-gebouw in 1992 werd een belangrijke schenking toegezegd van het historische materiaal van de firma Gispen. De collectie van het NAi is nu verrijkt met een omvangrijke en ook voor de hedendaagse ontwerpers interessante verzameling meubels en lampen en met een nagenoeg complete collectie bedrijfscatalogi uit de periode 1925-1984. Vanaf het moment dat de overdracht plaatsvond is erover gesproken een tentoonstelling te organiseren en een collectiecatalogus te vervaardigen, "Gispen, meubels, lampen en archivalia in het NAi 1916-1980". Door nauwgezette bestudering van de documenten en de bedrijfscatalogi konden meubels en lampen worden geïdentificeerd en gedateerd. De catalogus beschrijft niet alleen het werk van de naamgever van het bedrijf, W.H. Gispen, ook de opvolgende ontwerpers komen uitvoerig aan bod. Even zoveel aandacht wordt besteed aan de toepassing van de verschillende materialen waarvan de producten in de opeenvolgende periodes werden vervaardigd; de stalen buis, plaatstaal en kunststof. Het onderzoek heeft ook nieuwe gegevens opgeleverd over de samenwerking tussen architecten en de firma Gispen.

Dit boek, dat onder hoofdredactie van Barbara Laan met medewerking van Andre Koch tot stand is gekomen, bevat weliswaar niet het laatste woord over de firma Gispen, maar zal zijn weg vinden als belangrijke bron voor en uitdaging tot nader onderzoek naar een boeiende periode in de Nederlandse architectuur en vormgeving."

(Afkomstig uit het Voorwoord)